* Pažymėtus laukus būtina užpildyti. Jei šie laukai bus užpildyti su klaidomis ar tik iš dalies – negalėsime suteikti NOUBA PROFESIONALŲ KLUBO privilegijų

PAPILDOMA INFORMACIJA

Prašyme išduoti KRISTIANA SILVER kortelę NOUBA profesionalų klubo nariams pateiktų asmens duomenų tvarkymo taisyklės:
1.      Šiame prašyme Jūsų asmens duomenis valdys ir tvarkys UAB „Kristiana“, įmonės kodas 111503534, adresas Gedimino pr. 14, Vilnius
2.      Pateikti asmens duomenys reikalingi nustatyti KRISTIANA SILVER (NOUBA PROFESIONALŲ KLUBO) savininko tapatybę, kai kortelė yra naudojama.
3.      Pateiktų asmens dokumentų tvarkymo tikslai:
·         Nustatyti kortelės savininko tapatybę;
·         Teikti tiesioginės rinkodaros, kuri Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme apibrėžiama kaip veikla , skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomones dėl siūlomu prekių ar paslaugų, informaciją;
·         Informuoti apie UAB „Kristiana“ valdomuose salonuose KRISTIANA vykdomas akcijas, teikiamas nuolaidas, ypatingus pasiūlymus.
4.      UAB „Kristiana“ įsipareigoja tvarkyti duomenis tol, kol galioja duomenų savininkui išduota KRISTIANA SILVER kortelė arba tol kol savininkas raštu paprašo sunaikinti jo duomenis.
5.      Pateikti duomenys jokiais tikslais nebus platinami, perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus UAB „Kristiana“ darbuotojus, įgaliotus tvarkyti šiuos duomenis, ir atvejus, numatytus Lietuvos respublikos asmens duomenų teisines apsaugos ir kituose įstatymuose.
6.      Duomenų savininko teisės:
·         Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
·         Susipažinti su savo asmens duomenimis
·         Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų įstatymų.
7.      Praradus ar sugadinus kortelę, savininkas prašomas apie tai informuoti el. paštu nouba@noubamakeup.lt

Papildomos taisyklės
1.      NOUBA PROFESIONALŲ KLUBO privilegijomis gali naudotis, tik asmuo, kuriam yra išduota KRISTIANA SILVER kortelė. NOUBA priemonės gali būti naudojamos tik asmeninėms ir darbo reikmėms. Griežtai draudžiama užsiimti NOUBA priemonių prekyba tretiesiems asmenims.
2.      Nuolaida negalioja NOUBA priemonėms jau esančioms su nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos.
3.      UAB „Kristiana“ pasilieka teisę, bet kada sustabdyti kortelės galiojimą, nesuteikti NOUBA profesionalų klubo privilegijų ar keisti kortelės turėjimo sąlygas.
4.      Kad naudotis NOUBA PROFESIONALŲ KLUBO PRIVILEGIJOS visi prašomi duomenys turi būti užpildyti.